ورکشاپ

ورکشاپ‌ها حوزه‌های مختلف زبان انگلیسی را پوشش می‌دهند. با شرکت در یک ورکشاپ قرار است مهارت مشخصی را در مدت زمانی کوتاه کسب کنید.