ویدیو و پادکست

  • Abroad

    Abroad

    در قسمت ۱ از پادکست‌های ®MorningCrunch در مورد واژه‌ي "abroad"، تلفظ، نوع واژه، معنی، مترادف‌ها، و مثال‌هایی از کاربرد آن آشنا می‌شویم.